Geriatrie Netwerk Helmond e.o.

Click here to edit subtitle

Begin 2009 is het initiatief genomen om een geriatriefysiotherapie netwerk op te richten met als doel de geriatrische patiënt zo goed mogelijk te behandelen in de eerste, tweede en derde lijn.

Er worden werkgroepen opgericht waarin de deelnemers van het netwerk actief participeren om het netwerk naar een hoger plan te brengen. Blijvende aandachtspunten zijn PR en klinimetrie.

Doelstellingen:

  1. Kwaliteit van behandelen van de geriatrische patiënt (met multiple pathologie) vergroten. Met als leidraad het beroeps-competentieprofiel van de NVFG.
  2. Samenwerking eerste, tweede en derde lijn intensiveren om tot een hogere kwaliteit van behandelen en uniforme wijze van behandelen te komen.


Subdoelstellingen:

  1. Kennis/ vaardigheden uitwisselen d.m.v. intercollegiale scholing.
  2. Uniforme werkwijze ontwikkelen (uniforme overdrachten, uniform gebruik klinimetrie, uniforme verslaglegging, etc.)
  3. Profilering geriatriefysiotherapie/ Geriatrie Netwerk regio Helmond naar buiten toe (patiënten, patiëntenverenigingen, verzekeraars, specialisten (geriaters), collegae fysiotherapeuten).