Geriatrie Netwerk Helmond e.o.

Click here to edit subtitle

Het Geriatrie Netwerk Helmond e.o. bestaat uit geriatriefysiotherapeuten (i.o.) uit de eerste, tweede en derde lijn.

Bij toetreding van het netwerk dient de desbetreffende fysiotherapeut aan een basisniveau te voldoen. Hiervoor stellen wij de eis dat de deelnemende fysiotherapeuten de post HBO- of Masteropleiding Geriatriefysiotherapie volgen of hebben gevolgd.

Bij eerste lijns fysiotherapie gaat het om behandeling in de fysiotherapiepraktijk in de omgeving, in verzorgingshuis of aan huis bij de patiƫnt. De fysiotherapie gedurende de opname in het ziekenhuis valt onder de tweede lijns fysiotherapie. Onder derde lijns fysiotherapie wordt de behandeling in verpleeghuis verstaan.

Toelatingsvoorwaarden:

  • Open netwerk voor geriatriefysiotherapeut (i.o.) werkzaam in eerste, tweede of derde lijn
  • Bereid zijn tot volgen van nascholing op het gebied van geriatrie
  • Bijeenkomsten van 19:00 uur tot 20:30 uur met als vaste locatie Novicare
  • Minimaal 3 van de 4 bijeenkomsten bijwonen en notulist wisselt per bijeenkomst
  • Iedereen komt aan de beurt om een bijeenkomst te presenteren, lijst van presentators wordt in de notulen bij gehouden en bij geen presentator en onderwerp wordt iemand uit de lijst op alfabetische volgorde aangewezen en gevraagd om een bijeenkomst voor te breiden en te presenteren. 
  • Minimaal twee dagen voor aanvang van datum bijeenkomst afmelden bij coach
  • Contributie wordt voorlopig niet ingevoerd (indien spreker of activiteit komt waaraan kosten zijn verbonden wordt hier door alle ingeschreven deelnemers van de bijeenkomst aan mee betaald)
  • Minimaal 2 jaar lid blijven
  • Tijdig betalingen voldoen

Accreditatie:

6 Accreditatiepunten voor kennisnetwerk via het KNGF per jaar.

Wilt u zich inschrijven voor het Geriatrie Netwerk Helmond en omgeving?
Neem dan contact met ons op via de pagina 'Contact' en u ontvangt meer informatie.